محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی

شما می تونید با انتخاب نوع چاپ عکس و سایز چاپ عکس قیمت آن را بصورت آنلاین محاسبه نمایید همچنین اگر در نظر دارید عکس خود را روی تخته شاسی چاپ نمایید تیک آن را بزنید و بر اساس ضخامت شاسی عکس قیمت آن را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی
قیمت کل :
قیمت هر عدد :
زمان ارسال از :
سود شما از خرید :
چاپ روی شاسی
انتخاب سایز:
تعداد:
ضخامت شاسی:
قیمت چاپ عکس

قیمت چاپ عکس

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک و چاپ متالیک از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 4,400 40*60 99,000
13*18 8,800 40*80 143,000
16*21 11,000 40*90 160,000
15*30 19,000 50*50 105,000
20*20 23,000 50*60 110,000
20*25 28,000 50*70 130,000
20*30 31,000 50*80 143,000
20*40 40,000 50*100 187,000
24*30 42,000 60*90 193,000
25*50 55,000 60*120 242,000
30*30 40,000 70*100 237,000
30*40 43,000 76*76 215,000
30*45 49,000 76*120 319,000
30*50 53,000 76*150 407,000
30*60 71,000 76*200 484,000
30*70 77,000 100*100 545,000
30*80 94,000 100*130 649,000
30*90 105,000 100*150 781,000
35*70 121,000 100*200 1,062,000
40*40 83,000 110*150 880,000
40*50 94,000 110*200 1,210,000
قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) و تخته شاسی 8 میلی متر می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک , چاپ متالیک , تخته شاسی 16 و 30 میلی متر از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15(*) 15,000 40*60 220,000
13*18 26,000 40*80 303,000
16*21 31,000 40*90 330,000
15*30 47,000 50*50 213,000
20*20 52,000 50*60 253,000
20*25 61,000 50*70 290,000
20*30 71,000 50*80 325,000
20*40 87,000 50*100 418,000
24*30 85,000 60*90 424,000
25*50 116,000 60*120 567,000
30*30 86,000 70*100 512,000
30*40 96,000 76*76 479,000
30*45 108,000 76*120 616,000
30*50 121,000 76*150 880,000
30*60 161,000 76*200 1,078,000
30*70 182,000 100*100 1,029,000
30*80 203,000 100*130 1,221,000
30*90 242,000 100*150 1,496,000
35*70 248,000 100*200 1,997,000
40*40 176,000 110*150 1,683,000
40*50 176,000 110*200 2,200,000
قیمت تخته شاسی خام عمده

قیمت تخته شاسی خام عمده

فروش تخته شاسی خام در سفارشات زیر 2 میلیون تومان طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز 8 میل (تومان) 16 میل (تومان) 30 میل (تومان) سایز 8 میل (تومان) 16 میل (تومان) 30 میل (تومان)
10*15 10,000 - - 40*60 121,000 152,000 182,000
13*18 17,000 21,000 26,000 40*80 160,000 201,000 240,000
16*21 20,000 26,000 30,000 40*90 171,000 214,000 257,000
15*30 28,000 36,000 42,000 50*50 108,000 136,000 162,000
20*20 29,000 37,000 43,000 50*60 143,000 180,000 215,000
20*25 33,000 42,000 50,000 50*70 160,000 201,000 240,000
20*30 40,000 50,000 60,000 50*80 182,000 228,000 273,000
20*40 48,000 60,000 72,000 50*100 231,000 290,000 347,000
24*30 43,000 54,000 65,000 60*90 231,000 290,000 347,000
25*50 61,000 76,000 92,000 60*120 325,000 406,000 488,000
30*30 47,000 59,000 70,000 70*100 275,000 345,000 413,000
30*40 53,000 66,000 80,000 76*76 264,000 330,000 396,000
30*45 60,000 75,000 90,000 76*120 297,000 372,000 446,000
30*50 69,000 86,000 103,000 76*150 473,000 592,000 710,000
30*60 91,000 114,000 136,000 76*200 594,000 743,000 891,000
30*70 105,000 131,000 158,000 100*100 484,000 605,000 726,000
30*80 109,000 137,000 164,000 100*130 572,000 715,000 858,000
30*90 138,000 173,000 207,000 100*150 715,000 895,000 1,073,000
35*70 127,000 159,000 191,000 100*200 935,000 1,170,000 1,402,000
40*40 94,000 118,000 141,000 110*150 803,000 1,005,000 1,205,000
40*50 105,000 131,000 158,000 110*200 990,000 1,238,000 1,485,000
قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
15*30 660,000
20*30 825,000
20*40 1,078,000
30*40 1,320,000
30*50 1,485,000
30*60 1,595,000
30*70 1,870,000
30*80 2,145,000
30*90 2,310,000
40*60 2,420,000
40*80 2,750,000
50*70 3,080,000
50*100 3,740,000
قیمت چاپ فوتوبوک

قیمت چاپ فوتوبوک (کتاب عکس)

قیمت های پایین در چاپ فوتوبوک بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
15*30 660,000
20*30 825,000
20*40 1,078,000
30*40 1,320,000
30*50 1,485,000
30*60 1,595,000
30*70 1,870,000
30*80 2,145,000
30*90 2,310,000
40*60 2,420,000
40*80 2,750,000
50*70 3,080,000
50*100 3,740,000
قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت های فوق مربوط به چاپ بوم با کلاف 1.5 سانتی متر می باشد. بوم با کلاف 3 سانتی متر 15% گران تر می باشد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان)
30*40 352,000
40*60 649,000
50*50 660,000
50*70 759,000
60*90 825,000
70*100 979,000
100*100 1,320,000
قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت های فوق مربوط به چاپ پلگسی با ضخامت 2 میلی متر می باشد. در ضخامت های 0.5 سانتی متر 30% و 1 سانتی متر 100% افزایش قیمت داریم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان) سایز قیمت (تومان)
10*15 30,000 40*60 376,000
13*18 42,000 40*80 497,000
16*21 61,000 40*90 557,000
15*30 85,000 50*50 393,000
20*20 91,000 50*60 472,000
20*25 97,000 50*70 545,000
20*30 109,000 50*80 630,000
20*40 146,000 50*100 787,000
24*30 134,000 60*90 847,000
25*50 206,000 60*120 1,126,000
30*30 163,000 70*100 1,100,000
30*40 218,000 76*76 908,000
30*45 242,000 76*120 1,452,000
30*50 272,000 76*150 1,815,000
30*60 303,000 76*200 2,420,000
30*70 315,000 100*100 -
30*80 327,000 100*130 -
30*90 351,000 100*150 -
35*70 376,000 100*200 -
40*40 242,000 110*150 -
40*50 303,000 110*200 -
قیمت قاب عکس

قیمت قاب عکس

قیمت های فوق بدون در نظر گرفتن هزینه چاپ می باشد و هزینه چاپ به مبلغ فوق اضافه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز با قطر 3*2 (تومان) با قطر 3*3 شیبدار و طرح دار (تومان) با قطر 3*3 معلق با پروفیل (تومان)
13*18 58,000 83,000 84,000
16*21 72,000 94,000 105,000
20*20 73,000 105,000 126,000
20*30 94,000 146,000 167,000
30*30 105,000 167,000 187,000
30*40 126,000 187,000 229,000
40*60 - 271,000 334,000
50*70 - 312,000 394,000
60*90 - 394,000 520,000
100*70 - 457,000 602,000
قیمت آلبوم راز

قیمت آلبوم راز

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
30*40 418,000
40*60 605,000
قیمت چاپ عکس پولاروید

قیمت چاپ عکس پولاروید

شما می توانید در پایین عکس ها متن انتخابی خود را بنویسید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*12.5 4,300
قیمت چاپ مگنت

قیمت چاپ مگنت

تمامی این عکس ها بر روی مگنت (آهنربا) چاپ شده و می توانید آن ها را به سطوح آهنی بچسبانید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 14,000
10*15 21,000
13*18 28,000
15*20 43,000
20*20 61,000
20*30 66,000
قیمت کارت تبریک

قیمت کارت تبریک

شما می توانید برای کارت تبریک خود متنی انتخواب نمایید و ما متن را روی آن چاپ می کنیم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7*10 36,000
10*10 42,000
10*15 47,000
13*18 66,000
15*20 85,000
قیمت مکعب عکس

قیمت مکعب عکس

دکوری ای زیبا که در 3 سایز مختلف می باشد و قابلیت 6 عکس بر روی خود را دارد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 149,000
15*15 253,000
20*20 308,000
قیمت عکس فانتزی

قیمت عکس فانتزی

عکس فانتزی ترکیبی از ۱۲ تصویر شما می باشد که بصورت افقی یا عمودی درکنار هم قرار میگیرند.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7.5*30 55,000