محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی

شما می تونید با انتخاب نوع چاپ عکس و سایز چاپ عکس قیمت آن را بصورت آنلاین محاسبه نمایید همچنین اگر در نظر دارید عکس خود را روی تخته شاسی چاپ نمایید تیک آن را بزنید و بر اساس ضخامت شاسی عکس قیمت آن را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی
قیمت کل :
قیمت هر عدد :
زمان ارسال از :
سود شما از خرید :
چاپ روی شاسی
انتخاب سایز:
تعداد:
ضخامت شاسی:
لیست قیمت چاپ عکس

لیست قیمت چاپ عکس

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک و چاپ متالیک از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان) سایز قیمت (تومان)
10*15 2,000 40*60 45,000
13*18 3,000 40*80 50,000
16*21 4,000 40*90 60,000
15*30 10,000 50*50 44,000
20*20 9,000 50*60 46,000
20*25 10,000 50*70 50,000
20*30 12,000 50*80 55,000
20*40 16,000 50*100 62,000
24*30 20,000 60*90 68,000
25*50 25,000 60*120 95,000
30*30 18,000 70*100 92,000
30*40 19,000 76*76 98,000
30*45 23,000 76*120 112,000
30*50 24,000 76*150 130,000
30*60 28,000 76*200 165,000
30*70 34,000 100*100 160,000
30*80 45,000 100*130 190,000
30*90 48,000 100*150 230,000
35*70 42,000 100*200 270,000
40*40 42,000 110*150 260,000
40*50 43,000 110*200 320,000
لیست قیمت چاپ روی تخته شاسی

لیست قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) و تخته شاسی 8 میلی متر می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک , چاپ متالیک , تخته شاسی 16 و 30 میلی متر از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان) سایز قیمت (تومان)
10*15 5,500 40*60 78,000
13*18 8,000 40*80 92,000
16*21 10,000 40*90 115,000
15*30 19,000 50*50 78,000
20*20 19,000 50*60 81,000
20*25 21,000 50*70 87,000
20*30 24,000 50*80 110,000
20*40 31,000 50*100 127,000
24*30 36,000 60*90 138,000
25*50 42,000 60*120 183,000
30*30 33,000 70*100 167,000
30*40 36,000 76*76 183,000
30*45 44,000 76*120 227,000
30*50 46,000 76*150 270,000
30*60 52,000 76*200 345,000
30*70 63,000 100*100 300,000
30*80 78,000 100*130 370,000
30*90 84,000 100*150 450,000
35*70 86,000 100*200 520,000
40*40 74,000 110*150 500,000
40*50 76,000 110*200 600,000
لیست قیمت تخته شاسی خام عمده

لیست قیمت تخته شاسی خام عمده

فروش تخته شاسی خام در سفارشات زیر 1 میلیون تومان طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

سفارش تلفنی
سایز 8 میل (تومان) 16 میل (تومان) 30 میل (تومان) سایز 8 میل (تومان) 16 میل (تومان) 30 میل (تومان)
10*15 3,500 - - 40*60 33,000 45,000 50,000
13*18 5,000 7,000 9,000 40*80 42,000 60,000 70,000
16*21 6,000 8,000 11,000 40*90 55,000 70,000 80,000
15*30 9,000 12,000 15,000 50*50 34,000 50,000 60,000
20*20 10,000 12,000 16,000 50*60 35,000 57,000 65,000
20*25 11,000 13,000 18,000 50*70 37,000 60,000 70,000
20*30 12,000 15,000 21,000 50*80 55,000 65,000 80,000
20*40 15,000 18,000 24,000 50*100 65,000 85,000 100,000
24*30 16,000 20,000 26,000 60*90 70,000 90,000 110,000
25*50 17,000 22,000 28,000 60*120 88,000 110,000 130,000
30*30 15,000 24,000 32,000 70*100 75,000 105,000 120,000
30*40 17,000 25,000 35,000 76*76 85,000 120,000 140,000
30*45 21,000 28,000 39,000 76*120 115,000 160,000 180,000
30*50 22,000 30,000 42,000 76*150 140,000 190,000 210,000
30*60 24,000 35,000 45,000 76*200 180,000 240,000 250,000
30*70 29,000 37,000 47,000 100*100 140,000 190,000 200,000
30*80 33,000 39,000 50,000 100*130 180,000 250,000 250,000
30*90 36,000 45,000 60,000 100*150 220,000 280,000 300,000
35*70 44,000 50,000 70,000 100*200 250,000 300,000 350,000
40*40 32,000 38,000 49,000 110*150 240,000 330,000 360,000
40*50 33,000 45,000 55,000 110*200 280,000 380,000 400,000
لیست قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

لیست قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان) سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
10*20 85,000 15*30 180,000
20*30 240,000 20*40 310,000
25*50 380,000 30*40 440,000
30*50 470,000 30*60 495,000
30*70 580,000 35*70 650,000
30*80 620,000 30*90 670,000
40*60 630,000 40*80 710,000
40*90 850,000 50*70 810,000
50*100 990,000 40*120 1,425,000
60*90 1,600,000 70*100 1,800,000
لیست قیمت چاپ فوتوبوک

لیست قیمت چاپ فوتوبوک (کتاب عکس)

قیمت های پایین در چاپ فوتوبوک بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان) سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
10*20 85,000 15*30 180,000
20*30 240,000 20*40 310,000
25*50 380,000 30*40 440,000
30*50 470,000 30*60 495,000
30*70 580,000 35*70 650,000
30*80 620,000 30*90 670,000
40*60 630,000 40*80 710,000
40*90 850,000 50*70 810,000
50*100 990,000 40*120 1,425,000
60*90 1,600,000 70*100 1,800,000
لیست قیمت چاپ آلبوم مجله ای

لیست قیمت چاپ آلبوم مجله ای

قیمت های پایین در چاپ آلبوم مجله ای بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (آلبوم 10 برگ با جلد عکس - تومان)
10*20 -
15*30 43,000
20*30 71,500
20*40 91,000
25*50 -
30*40 136,500
30*50 -
30*60 176,000
30*70 -
35*70 -
30*80 208,000
30*90 -
40*60 254,000
40*80 -
40*90 -
50*70 -
50*100 -
40*120 -
60*90 -
70*100 -
لیست قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

لیست قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت های فوق مربوط به چاپ بوم با کلاف 1.5 سانتی متر می باشد. بوم با کلاف 3 سانتی متر 15% گران تر می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان) سایز قیمت (تومان)
10*15 - 40*60 110,000
13*18 - 40*80 140,000
16*21 - 40*90 160,000
15*30 - 50*50 120,000
20*20 - 50*60 130,000
20*25 - 50*70 145,000
20*30 30,000 50*80 160,000
20*40 40,000 50*100 180,000
24*30 45,000 60*90 190,000
25*50 50,000 60*120 240,000
30*30 55,000 70*100 220,000
30*40 60,000 76*76 150,000
30*45 70,000 76*120 280,000
30*50 80,000 76*150 300,000
30*60 90,000 76*200 380,000
30*70 100,000 100*100 280,000
30*80 110,000 100*130 320,000
30*90 135,000 100*150 420,000
35*70 125,000 100*200 720,000
40*40 90,000 110*150 450,000
40*50 110,000 110*200 760,000
لیست قیمت چاپ روی پلکسی

لیست قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت های فوق مربوط به چاپ پلگسی با ضخامت 2 میلی متر می باشد. در ضخامت های 0.5 سانتی متر 30% و 1 سانتی متر 100% افزایش قیمت داریم.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان) سایز قیمت (تومان)
10*15 15,000 40*60 260,000
13*18 23,000 40*80 320,000
16*21 33,000 40*90 360,000
15*30 45,000 50*50 250,000
20*20 40,000 50*60 300,000
20*25 50,000 50*70 350,000
20*30 60,000 50*80 400,000
20*40 80,000 50*100 500,000
24*30 72,000 60*90 540,000
25*50 125,000 60*120 1,200,000
30*30 90,000 70*100 700,000
30*40 120,000 76*76 570,000
30*45 135,000 76*120 900,000
30*50 150,000 76*150 1,100,000
30*60 180,000 76*200 1,500,000
30*70 210,000 100*100 -
30*80 240,000 100*130 -
30*90 270,000 100*150 -
35*70 245,000 100*200 -
40*40 160,000 110*150 -
40*50 200,000 110*200 -
لیست قیمت قاب عکس

لیست قیمت قاب عکس

قیمت های فوق بدون در نظر گرفتن هزینه چاپ می باشد و هزینه چاپ به مبلغ فوق اضافه می گردد.

شروع خرید
سایز با قطر 2*2 (تومان) با قطر 3*3 شیبدار (تومان) با قطر 3*3 طرح دار (تومان)
13*18 19,000 21,000 -
15*20 24,000 29,000 -
20*20 29,000 35,000 -
20*30 33,000 38,000 -
30*30 38,000 45,000 -
30*40 43,000 49,000 59,000
40*60 75,000 90,000 97,200
50*70 - 105,000 138,000
60*90 - 140,000 170,400
100*70 - 175,000 210,000