محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی

شما می تونید با انتخاب نوع چاپ عکس و سایز چاپ عکس قیمت آن را بصورت آنلاین محاسبه نمایید همچنین اگر در نظر دارید عکس خود را روی تخته شاسی چاپ نمایید تیک آن را بزنید و بر اساس ضخامت شاسی عکس قیمت آن را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی
قیمت کل :
 
قیمت هر عدد :
 
زمان ارسال از :
 
سود شما از خرید :
 
 
چاپ روی شاسی
 
انتخاب سایز:
تعداد:
 
ضخامت شاسی:
 
 
 
لیست قیمت چاپ عکس

لیست قیمت چاپ عکس

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک و چاپ متالیک از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 2,000 40*60 52,000
13*18 3,000 40*80 60,000
16*21 4,000 40*90 70,000
15*30 10,000 50*50 52,000
20*20 10,000 50*60 55,000
20*25 12,000 50*70 60,000
20*30 14,000 50*80 65,000
20*40 19,000 50*100 75,000
24*30 23,000 60*90 82,000
25*50 28,000 60*120 110,000
30*30 20,000 70*100 110,000
30*40 22,000 76*76 110,000
30*45 25,000 76*120 130,000
30*50 28,000 76*150 150,000
30*60 32,000 76*200 190,000
30*70 38,000 100*100 160,000
30*80 50,000 100*130 190,000
30*90 55,000 100*150 230,000
35*70 50,000 100*200 270,000
40*40 52,000 110*150 260,000
40*50 47,000 110*200 320,000
لیست قیمت چاپ روی تخته شاسی

لیست قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) و تخته شاسی 8 میلی متر می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک , چاپ متالیک , تخته شاسی 16 و 30 میلی متر از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 5,500 40*60 95,000
13*18 8,500 40*80 112,000
16*21 11,000 40*90 140,000
15*30 20,000 50*50 100,000
20*20 21,000 50*60 105,000
20*25 24,000 50*70 112,000
20*30 27,000 50*80 127,000
20*40 37,000 50*100 155,000
24*30 42,000 60*90 167,000
25*50 49,000 60*120 214,000
30*30 38,000 70*100 205,000
30*40 43,000 76*76 205,000
30*45 48,000 76*120 265,000
30*50 55,000 76*150 320,000
30*60 62,000 76*200 400,000
30*70 71,000 100*100 320,000
30*80 87,000 100*130 400,000
30*90 96,000 100*150 470,000
35*70 100,000 100*200 550,000
40*40 92,000 110*150 550,000
40*50 90,000 110*200 650,000
لیست قیمت تخته شاسی خام عمده

لیست قیمت تخته شاسی خام عمده

فروش تخته شاسی خام در سفارشات زیر 1 میلیون تومان طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز 8 میل 16 میل 30 میل سایز 8 میل 16 میل 30 میل
10*15 3,500 - - 40*60 43,000 54,000 60,000
13*18 5,500 8,500 11,000 40*80 52,000 72,000 84,000
16*21 7,000 10,000 13,500 40*90 70,000 84,000 96,000
15*30 10,000 14,500 18,000 50*50 48,000 60,000 72,000
20*20 11,000 14,500 20,000 50*60 50,000 68,500 78,000
20*25 12,000 15,600 21,600 50*70 52,000 72,000 84,000
20*30 13,000 18,000 25,500 50*80 62,000 78,000 96,000
20*40 18,000 22,000 29,000 50*100 80,000 102,000 120,000
24*30 19,000 24,000 31,500 60*90 85,000 108,000 132,000
25*50 21,000 26,500 34,000 60*120 104,000 132,000 156,000
30*30 18,000 29,000 39,000 70*100 95,000 126,000 144,000
30*40 21,000 30,000 42,000 76*76 95,000 144,000 168,000
30*45 23,000 34,000 47,000 76*120 135,000 192,000 216,000
30*50 27,000 36,000 51,000 76*150 170,000 228,000 252,000
30*60 30,000 42,000 54,000 76*200 210,000 284,000 300,000
30*70 33,000 45,000 57,000 100*100 160,000 264,000 276,000
30*80 37,000 47,000 60,000 100*130 200,000 336,000 360,000
30*90 41,000 54,000 72,000 100*150 250,000 372,000 396,000
35*70 50,000 60,000 84,000 100*200 280,000 444,000 480,000
40*40 40,000 46,000 59,000 110*150 280,000 444,000 480,000
40*50 43,000 54,000 60,000 110*200 320,000 504,000 540,000
لیست قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

لیست قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*20 102,000 15*30 216,000
20*30 288,000 20*40 372,000
25*50 456,000 30*40 528,000
30*50 570,000 30*60 595,000
30*70 692,000 35*70 780,000
30*80 744,000 30*90 804,000
40*60 756,000 40*80 852,000
40*90 1,020,000 50*70 972,000
50*100 1,190,000 40*120 1,710,000
60*90 1,920,000 70*100 2,160,000
لیست قیمت چاپ فوتوبوک

لیست قیمت چاپ فوتوبوک (کتاب عکس)

قیمت های پایین در چاپ فوتوبوک بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*20 102,000 15*30 216,000
20*30 288,000 20*40 372,000
25*50 456,000 30*40 528,000
30*50 570,000 30*60 595,000
30*70 692,000 35*70 780,000
30*80 744,000 30*90 804,000
40*60 756,000 40*80 852,000
40*90 1,020,000 50*70 972,000
50*100 1,190,000 40*120 1,710,000
60*90 1,920,000 70*100 2,160,000
لیست قیمت چاپ آلبوم مجله ای

لیست قیمت چاپ آلبوم مجله ای

قیمت های پایین در چاپ آلبوم مجله ای بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد . همچنین تعداد برگ های آلبوم 10 عدد می باشد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
15*30 56,000
20*30 92,500
20*40 120,000
30*40 180,000
30*60 231,000
30*80 280,000
40*60 332,000
لیست قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

لیست قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت های فوق مربوط به چاپ بوم با کلاف 1.5 سانتی متر می باشد. بوم با کلاف 3 سانتی متر 15% گران تر می باشد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان)
30*40 120,000
40*60 230,000
50*50 240,000
50*70 250,000
60*90 330,000
70*100 410,000
100*100 550,000
لیست قیمت چاپ روی پلکسی

لیست قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت های فوق مربوط به چاپ پلگسی با ضخامت 2 میلی متر می باشد. در ضخامت های 0.5 سانتی متر 30% و 1 سانتی متر 100% افزایش قیمت داریم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 15,000 40*60 260,000
13*18 23,000 40*80 320,000
16*21 33,000 40*90 360,000
15*30 45,000 50*50 250,000
20*20 40,000 50*60 300,000
20*25 50,000 50*70 350,000
20*30 60,000 50*80 400,000
20*40 80,000 50*100 500,000
24*30 72,000 60*90 540,000
25*50 125,000 60*120 1,200,000
30*30 90,000 70*100 700,000
30*40 120,000 76*76 570,000
30*45 135,000 76*120 900,000
30*50 150,000 76*150 1,100,000
30*60 180,000 76*200 1,500,000
30*70 210,000 100*100 -
30*80 240,000 100*130 -
30*90 270,000 100*150 -
35*70 245,000 100*200 -
40*40 160,000 110*150 -
40*50 200,000 110*200 -
لیست قیمت قاب عکس

لیست قیمت قاب عکس

قیمت های فوق بدون در نظر گرفتن هزینه چاپ می باشد و هزینه چاپ به مبلغ فوق اضافه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز با قطر 2*2 با قطر 3*3 شیبدار با قطر 3*3 طرح دار
13*18 23,000 25,500 -
15*20 29,000 35,000 -
20*20 35,000 42,000 -
20*30 40,000 46,000 -
30*30 46,000 54,000 -
30*40 52,000 59,000 71,000
40*60 90,000 110,000 118,000
50*70 - 126,000 164,000
60*90 - 170,000 205,000
100*70 - 215,000 252,000
لیست قیمت آلبوم راز

لیست قیمت آلبوم راز

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
30*40 250,000
40*60 350,000
لیست قیمت چاپ عکس پولارید

لیست قیمت چاپ عکس پولارید

شما می توانید در پایین عکس ها متن انتخابی خود را بنویسید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*12.5 2,500
لیست قیمت چاپ مگنت

لیست قیمت چاپ مگنت

تمامی این عکس ها بر روی مگنت (آهنربا) چاپ شده و می توانید آن ها را به سطوح آهنی بچسبانید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 7,000
10*15 13,000
13*18 17,000
16*21 29,000
20*20 37,000
20*30 40,000
لیست قیمت کارت تبریک

لیست قیمت کارت تبریک

شما می توانید برای کارت تبریک خود متنی انتخواب نمایید و ما متن را روی آن چاپ می کنیم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7*10 20,000
10*10 24,500
10*15 26,500
13*18 38,500
16*21 49,500
لیست قیمت مکعب عکس

لیست قیمت مکعب عکس

دکوری ای زیبا که در 3 سایز مختلف می باشد و قابلیت 6 عکس بر روی خود را دارد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 48,000
15*15 78,000
20*20 120,000
لیست قیمت عکس فانتزی

لیست قیمت عکس فانتزی

عکس فانتزی ترکیبی از ۱۲ تصویر شما می باشد که بصورت افقی یا عمودی درکنار هم قرار میگیرند.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7.5*30 30,000
لیست قیمت جعبه هدیه

لیست قیمت جعبه هدیه

جعبه هدیه عکس اپ ، ایده ای خلاقانه برای کنار هم داشتن این گنجینه های با ارزش گذشته است . این محصول به همراه 20 عکس منتخب شما برای شما ارسال می شود.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 98,000
10*15 158,000