محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی

شما می تونید با انتخاب نوع چاپ عکس و سایز چاپ عکس قیمت آن را بصورت آنلاین محاسبه نمایید همچنین اگر در نظر دارید عکس خود را روی تخته شاسی چاپ نمایید تیک آن را بزنید و بر اساس ضخامت شاسی عکس قیمت آن را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی
قیمت کل :
قیمت هر عدد :
زمان ارسال از :
سود شما از خرید :
چاپ روی شاسی
انتخاب سایز:
تعداد:
ضخامت شاسی:
لیست قیمت چاپ عکس

لیست قیمت چاپ عکس

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک و چاپ متالیک از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 2,500 40*60 68,700
13*18 4,800 40*80 70,600
16*21 6,000 40*90 79,200
15*30 12,300 50*50 64,800
20*20 13,200 50*60 69,200
20*25 14,400 50*70 74,900
20*30 15,900 50*80 85,000
20*40 24,500 50*100 101,000
24*30 27,400 60*90 122,400
25*50 36,000 60*120 180,000
30*30 26,000 70*100 151,200
30*40 28,800 76*76 144,000
30*45 33,200 76*120 201,600
30*50 37,500 76*150 245,000
30*60 43,200 76*200 302,400
30*70 50,400 100*100 374,400
30*80 57,600 100*130 461,000
30*90 65,000 100*150 504,000
35*70 66,300 100*200 576,000
40*40 60,500 110*150 547,200
40*50 64,800 110*200 648,000
لیست قیمت چاپ روی تخته شاسی

لیست قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) و تخته شاسی 8 میلی متر می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک , چاپ متالیک , تخته شاسی 16 و 30 میلی متر از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 7,600 40*60 136,400
13*18 13,500 40*80 164,200
16*21 17,600 40*90 180,200
15*30 28,200 50*50 134,000
20*20 27,600 50*60 148,400
20*25 30,300 50*70 168,500
20*30 34,700 50*80 190,200
20*40 49,000 50*100 237,800
24*30 53,400 60*90 273,600
25*50 64,800 60*120 381,600
30*30 53,400 70*100 338,400
30*40 62,000 76*76 316,800
30*45 69,200 76*120 460,800
30*50 79,300 76*150 561,800
30*60 92,200 76*200 705,600
30*70 108,000 100*100 705,600
30*80 123,900 100*130 878,600
30*90 139,900 100*150 979,200
35*70 145,500 100*200 1,238,400
40*40 110,900 110*150 1,094,400
40*50 119,600 110*200 1,368,000
لیست قیمت تخته شاسی خام عمده

لیست قیمت تخته شاسی خام عمده

فروش تخته شاسی خام در سفارشات زیر 2 میلیون تومان طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز 8 میل 16 میل 30 میل سایز 8 میل 16 میل 30 میل
10*15 5,100 - - 40*60 67,700 73,400 84,600
13*18 8,700 9,400 10,800 40*80 93,600 101,400 117,000
16*21 11,600 12,500 14,400 40*90 101,000 109,200 126,000
15*30 15,900 17,200 19,800 50*50 69,200 74,900 86,400
20*20 14,400 15,600 18,000 50*60 79,200 85,800 99,000
20*25 15,900 17,200 20,000 50*70 93,600 101,400 117,000
20*30 18,800 20,300 23,400 50*80 105,200 113,900 131,400
20*40 24,500 26,600 30,600 50*100 136,800 148,200 171,000
24*30 26,000 28,100 32,400 60*90 151,200 163,800 189,000
25*50 28,800 31,200 36,000 60*120 201,600 218,400 252,000
30*30 27,400 29,700 34,200 70*100 187,200 202,800 234,000
30*40 33,200 35,900 41,400 76*76 172,800 187,200 216,000
30*45 36,000 39,000 45,000 76*120 259,200 280,800 324,000
30*50 41,800 45,300 52,200 76*150 316,800 343,200 396,300
30*60 49,000 53,100 61,200 76*200 403,200 436,800 504,000
30*70 57,600 62,400 72,000 100*100 331,200 358,800 414,000
30*80 66,300 71,800 82,800 100*130 417,600 452,400 522,000
30*90 74,900 81,200 93,600 100*150 475,200 514,800 594,000
35*70 79,200 85,800 99,000 100*200 662,400 717,600 828,000
40*40 50,400 54,600 63,000 110*150 547,200 592,800 684,000
40*50 54,800 59,300 68,400 110*200 720,000 780,000 900,000
لیست قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

لیست قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
15*30 320,000
20*30 403,000
20*40 537,000
25*50 670,000
30*40 630,000
30*50 675,000
30*60 805,000
30*70 940,000
35*70 1,070,000
30*80 1,010,000
30*90 1,264,000
40*60 1,092,000
40*80 1,300,000
40*90 1,410,000
50*70 1,510,000
50*100 1,920,000
40*120 2,650,000
60*90 2,600,000
70*100 3,360,000
لیست قیمت چاپ فوتوبوک

لیست قیمت چاپ فوتوبوک (کتاب عکس)

قیمت های پایین در چاپ فوتوبوک بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
15*30 320,000
20*30 403,000
20*40 537,000
25*50 670,000
30*40 630,000
30*50 675,000
30*60 805,000
30*70 940,000
35*70 1,070,000
30*80 1,010,000
30*90 1,264,000
40*60 1,092,000
40*80 1,300,000
40*90 1,410,000
50*70 1,510,000
50*100 1,920,000
40*120 2,650,000
60*90 2,600,000
70*100 3,360,000
لیست قیمت چاپ آلبوم مجله ای

لیست قیمت چاپ آلبوم مجله ای

قیمت های پایین در چاپ آلبوم مجله ای بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد . همچنین تعداد برگ های آلبوم 10 عدد می باشد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
20*30 159,000
20*40 211,000
30*40 277,000
30*60 356,000
30*80 462,000
40*60 528,000
لیست قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

لیست قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت های فوق مربوط به چاپ بوم با کلاف 1.5 سانتی متر می باشد. بوم با کلاف 3 سانتی متر 15% گران تر می باشد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان)
30*40 168,000
40*60 300,000
50*50 300,000
50*70 312,000
60*90 444,000
70*100 504,000
100*100 720,000
لیست قیمت چاپ روی پلکسی

لیست قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت های فوق مربوط به چاپ پلگسی با ضخامت 2 میلی متر می باشد. در ضخامت های 0.5 سانتی متر 30% و 1 سانتی متر 100% افزایش قیمت داریم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 25,000 40*60 310,000
13*18 35,000 40*80 410,000
16*21 50,000 40*90 460,000
15*30 70,000 50*50 325,000
20*20 75,000 50*60 390,000
20*25 80,000 50*70 450,000
20*30 90,000 50*80 520,000
20*40 120,000 50*100 650,000
24*30 110,000 60*90 700,000
25*50 170,000 60*120 930,000
30*30 135,000 70*100 910,000
30*40 180,000 76*76 750,000
30*45 200,000 76*120 1,200,000
30*50 225,000 76*150 1,500,000
30*60 250,000 76*200 2,000,000
30*70 260,000 100*100 -
30*80 270,000 100*130 -
30*90 290,000 100*150 -
35*70 310,000 100*200 -
40*40 200,000 110*150 -
40*50 250,000 110*200 -
لیست قیمت قاب عکس

لیست قیمت قاب عکس

قیمت های فوق بدون در نظر گرفتن هزینه چاپ می باشد و هزینه چاپ به مبلغ فوق اضافه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز با قطر 3*2 (تومان) با قطر 3*3 شیبدار و طرح دار (تومان) با قطر 3*3 معلق با پروفیل (تومان)
13*18 33,000 48,000 48,000
15*20 41,000 54,000 60,000
20*20 42,000 60,000 72,000
20*30 54,000 84,000 96,000
30*30 60,000 96,000 108,000
30*40 72,000 108,000 132,000
40*60 - 156,000 192,000
50*70 - 180,000 228,000
60*90 - 228,000 300,000
100*70 - 264,000 348,000
لیست قیمت آلبوم راز

لیست قیمت آلبوم راز

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
30*40 300,000
40*60 420,000
لیست قیمت چاپ عکس پولارید

لیست قیمت چاپ عکس پولارید

شما می توانید در پایین عکس ها متن انتخابی خود را بنویسید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*12.5 2,500
لیست قیمت چاپ مگنت

لیست قیمت چاپ مگنت

تمامی این عکس ها بر روی مگنت (آهنربا) چاپ شده و می توانید آن ها را به سطوح آهنی بچسبانید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 9,000
10*15 16,000
13*18 20,000
16*21 35,000
20*20 44,000
20*30 48,000
لیست قیمت کارت تبریک

لیست قیمت کارت تبریک

شما می توانید برای کارت تبریک خود متنی انتخواب نمایید و ما متن را روی آن چاپ می کنیم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7*10 24,000
10*10 29,000
10*15 32,000
13*18 46,000
16*21 59,000
لیست قیمت مکعب عکس

لیست قیمت مکعب عکس

دکوری ای زیبا که در 3 سایز مختلف می باشد و قابلیت 6 عکس بر روی خود را دارد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 78,000
15*15 108,000
20*20 168,000
لیست قیمت عکس فانتزی

لیست قیمت عکس فانتزی

عکس فانتزی ترکیبی از ۱۲ تصویر شما می باشد که بصورت افقی یا عمودی درکنار هم قرار میگیرند.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7.5*30 36,000
لیست قیمت جعبه هدیه

لیست قیمت جعبه هدیه

جعبه هدیه عکس اپ ، ایده ای خلاقانه برای کنار هم داشتن این گنجینه های با ارزش گذشته است . این محصول به همراه 20 عکس منتخب شما برای شما ارسال می شود.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 115,000
10*15 158,000