محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی

شما می تونید با انتخاب نوع چاپ عکس و سایز چاپ عکس قیمت آن را بصورت آنلاین محاسبه نمایید همچنین اگر در نظر دارید عکس خود را روی تخته شاسی چاپ نمایید تیک آن را بزنید و بر اساس ضخامت شاسی عکس قیمت آن را محاسبه نمایید.

محاسبه آنلاین قیمت چاپ عکس و شاسی
قیمت کل :
قیمت هر عدد :
زمان ارسال از :
سود شما از خرید :
چاپ روی شاسی
انتخاب سایز:
تعداد:
ضخامت شاسی:
قیمت چاپ عکس

قیمت چاپ عکس

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک و چاپ متالیک از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 4,000 40*60 90,000
13*18 8,000 40*80 130,000
16*21 10,000 40*90 145,000
15*30 17,000 50*50 95,000
20*20 21,000 50*60 100,000
20*25 25,000 50*70 118,000
20*30 28,000 50*80 130,000
20*40 36,000 50*100 170,000
24*30 38,000 60*90 175,000
25*50 50,000 60*120 220,000
30*30 36,000 70*100 215,000
30*40 39,000 76*76 195,000
30*45 44,000 76*120 290,000
30*50 48,000 76*150 370,000
30*60 64,000 76*200 440,000
30*70 70,000 100*100 495,000
30*80 85,000 100*130 590,000
30*90 95,000 100*150 710,000
35*70 110,000 100*200 965,000
40*40 75,000 110*150 800,000
40*50 85,000 110*200 1,100,000
قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت چاپ روی تخته شاسی

قیمت های زیر مربوط به چاپ عکس بر روی کاغذ مات (لاستر) و تخته شاسی 8 میلی متر می باشد. جهت دریافت قیمت چاپ سیلک , چاپ متالیک , تخته شاسی 16 و 30 میلی متر از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15(*) 13,000 40*60 200,000
13*18 23,000 40*80 275,000
16*21 28,000 40*90 300,000
15*30 42,000 50*50 193,000
20*20 47,000 50*60 230,000
20*25 55,000 50*70 263,000
20*30 64,000 50*80 295,000
20*40 79,000 50*100 380,000
24*30 77,000 60*90 385,000
25*50 105,000 60*120 515,000
30*30 78,000 70*100 465,000
30*40 87,000 76*76 435,000
30*45 98,000 76*120 560,000
30*50 110,000 76*150 800,000
30*60 146,000 76*200 980,000
30*70 165,000 100*100 935,000
30*80 184,000 100*130 1,110,000
30*90 220,000 100*150 1,360,000
35*70 225,000 100*200 1,815,000
40*40 160,000 110*150 1,530,000
40*50 160,000 110*200 2,000,000
قیمت تخته شاسی خام عمده

قیمت تخته شاسی خام عمده

فروش تخته شاسی خام در سفارشات زیر 2 میلیون تومان طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز 8 میل (تومان) 16 میل (تومان) 30 میل (تومان) سایز 8 میل (تومان) 16 میل (تومان) 30 میل (تومان)
10*15 9,000 - - 40*60 110,000 138,000 165,000
13*18 15,000 19,000 23,000 40*80 145,000 182,000 218,000
16*21 18,000 23,000 27,000 40*90 155,000 194,000 233,000
15*30 25,000 32,000 38,000 50*50 98,000 123,000 147,000
20*20 26,000 33,000 39,000 50*60 130,000 163,000 195,000
20*25 30,000 38,000 45,000 50*70 145,000 182,000 218,000
20*30 36,000 45,000 54,000 50*80 165,000 207,000 248,000
20*40 43,000 54,000 65,000 50*100 210,000 263,000 315,000
24*30 39,000 49,000 59,000 60*90 210,000 263,000 315,000
25*50 55,000 69,000 83,000 60*120 295,000 369,000 443,000
30*30 42,000 53,000 63,000 70*100 250,000 313,000 375,000
30*40 48,000 60,000 72,000 76*76 240,000 300,000 360,000
30*45 54,000 68,000 81,000 76*120 270,000 338,000 405,000
30*50 62,000 78,000 93,000 76*150 430,000 538,000 645,000
30*60 82,000 103,000 123,000 76*200 540,000 675,000 810,000
30*70 95,000 119,000 143,000 100*100 440,000 550,000 660,000
30*80 99,000 124,000 149,000 100*130 520,000 650,000 780,000
30*90 125,000 157,000 188,000 100*150 650,000 813,000 975,000
35*70 115,000 144,000 173,000 100*200 850,000 1,063,000 1,275,000
40*40 85,000 107,000 128,000 110*150 730,000 913,000 1,095,000
40*50 95,000 119,000 143,000 110*200 900,000 1,125,000 1,350,000
قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت چاپ آلبوم دیجیتال

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
15*30 600,000
20*30 750,000
20*40 980,000
30*40 1,200,000
30*50 1,350,000
30*60 1,450,000
30*70 1,700,000
30*80 1,950,000
30*90 2,100,000
40*60 2,200,000
40*80 2,500,000
50*70 2,800,000
50*100 3,400,000
قیمت چاپ فوتوبوک

قیمت چاپ فوتوبوک (کتاب عکس)

قیمت های پایین در چاپ فوتوبوک بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز (سایز آلبوم باز شده) قیمت (تومان)
15*30 600,000
20*30 750,000
20*40 980,000
30*40 1,200,000
30*50 1,350,000
30*60 1,450,000
30*70 1,700,000
30*80 1,950,000
30*90 2,100,000
40*60 2,200,000
40*80 2,500,000
50*70 2,800,000
50*100 3,400,000
قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت چاپ روی بوم یا کنواس

قیمت های فوق مربوط به چاپ بوم با کلاف 1.5 سانتی متر می باشد. بوم با کلاف 3 سانتی متر 15% گران تر می باشد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت (تومان)
30*40 320,000
40*60 590,000
50*50 600,000
50*70 690,000
60*90 750,000
70*100 890,000
100*100 1,200,000
قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت چاپ روی پلکسی

قیمت های فوق مربوط به چاپ پلگسی با ضخامت 2 میلی متر می باشد. در ضخامت های 0.5 سانتی متر 30% و 1 سانتی متر 100% افزایش قیمت داریم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت سایز قیمت
10*15 27,000 40*60 341,000
13*18 38,000 40*80 451,000
15*20 55,000 40*90 506,000
15*30 77,000 50*50 357,000
20*20 82,000 50*60 429,000
20*25 88,000 50*70 495,000
20*30 99,000 50*80 572,000
20*40 132,000 50*100 715,000
24*30 121,000 60*90 770,000
25*50 187,000 60*120 1,023,000
30*30 148,000 70*100 1,000,000
30*40 198,000 76*76 825,000
30*45 220,000 76*120 1,320,000
30*50 247,000 76*150 1,650,000
30*60 275,000 76*200 2,200,000
30*70 286,000 100*100 -
30*80 297,000 100*130 -
30*90 319,000 100*150 -
35*70 341,000 100*200 -
40*40 220,000 110*150 -
40*50 275,000 110*200 -
قیمت قاب عکس

قیمت قاب عکس

قیمت های فوق بدون در نظر گرفتن هزینه چاپ می باشد و هزینه چاپ به مبلغ فوق اضافه می گردد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز با قطر 3*2 (تومان) با قطر 3*3 شیبدار و طرح دار (تومان) با قطر 3*3 معلق با پروفیل (تومان)
13*18 52,000 75,000 76,000
15*20 65,000 85,000 95,000
20*20 66,000 95,000 114,000
20*30 85,000 132,000 151,000
30*30 95,000 151,000 170,000
30*40 114,000 170,000 208,000
40*60 - 246,000 303,000
50*70 - 283,000 358,000
60*90 - 358,000 472,000
100*70 - 415,000 547,000
قیمت آلبوم راز

قیمت آلبوم راز

قیمت های پایین در چاپ آلبوم بدون محاسبه هزینه طراحی می باشد .

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

سایز ذکر شده در تمامی آلبوم ها سایز باز شده آلبوم می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
30*40 380,000
40*60 550,000
قیمت چاپ عکس پولاروید

قیمت چاپ عکس پولاروید

شما می توانید در پایین عکس ها متن انتخابی خود را بنویسید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*12.5 3,900
قیمت چاپ مگنت

قیمت چاپ مگنت

تمامی این عکس ها بر روی مگنت (آهنربا) چاپ شده و می توانید آن ها را به سطوح آهنی بچسبانید.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 12,000
10*15 19,000
13*18 25,000
15*20 39,000
20*20 55,000
20*30 60,000
قیمت کارت تبریک

قیمت کارت تبریک

شما می توانید برای کارت تبریک خود متنی انتخواب نمایید و ما متن را روی آن چاپ می کنیم.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7*10 32,000
10*10 38,000
10*15 42,000
13*18 60,000
15*20 77,000
قیمت مکعب عکس

قیمت مکعب عکس

دکوری ای زیبا که در 3 سایز مختلف می باشد و قابلیت 6 عکس بر روی خود را دارد.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
10*10 135,000
15*15 230,000
20*20 280,000
قیمت عکس فانتزی

قیمت عکس فانتزی

عکس فانتزی ترکیبی از ۱۲ تصویر شما می باشد که بصورت افقی یا عمودی درکنار هم قرار میگیرند.

تمامی قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

شروع خرید
سایز قیمت
7.5*30 50,000