(چاپ عکس روی شاسی (فوری

مجموعه عکس اَپ با دارا بودن خط تولید MDF های مخصوص تخته شاسی و همچنین چسب های وارداتی paradise و نوار pvc، تامین کننده بیش از٧٠ درصد تخته شاسی های خام موجود در بازار کشور و همچنین واحد نمونه صادرات این محصول در کشور میباشد. تمامی مراحل تولید، چاپ و شاسی تصاویر را با حذف واسطه وبهترین کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام میرساند.همچنین تخته شاسی ها نیز دارای ضمانت طلایی عکس اَپ وارسال به تمامی نقاط کشور میباشد.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارش بالای یک میلیون تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) چاپ جزئی چاپ عمده
١٠×١٠ ۲۵۰۰ ۱۵۰۰
١٥×١٠ ۲۸۰۰ ۱۷۰۰
١٨×١٣ ۴۶۰۰ ۲۷٠٠
٢٠×١٥ ۶۲۰۰ ۳۷٠٠
٢٠×٢٠ ۱۰۰۰۰ ۵۷۰۰
٣٠×١٥ ۱۲۰٠٠ ۶٠۰٠
٢٥×٢٠ ۱۱۵٠٠ ۶۵۰۰
٣٠×٢٠ ۱۲۵٠٠ ۷۲۰۰
٤٠×٢٠ ۱۹٠٠٠ ۱۰۵۰۰
٣٠×٢٤ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
٥٠×٢٥ ۲۶۰۰۰ ۱۳۰۰۰
٣٠×٣٠ ۱۹۰۰۰ ۱۰۵۰۰
٤٠×٣٠ ۲۰۵۰۰ ۱۱۰۰۰
٤٥×٣٠ ۲۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
٥٠×٣٠ ۲۵٠٠٠ ۱۴۰۰۰
٦٠×٣٠ ۲۷۵۰۰ ۱۶٠٠٠
٧٠×٣٠ ۳۴٠٠٠ ۱۸۵۰۰
٨٠×٣٠ ۴۰۰۰۰ ۲۰٠٠٠
٩٠×٣٠ ۴۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٧٠×٣٥ ۴۵٠٠٠ ۲۷۰۰۰
٤٠×٤٠ ۳۹٠٠٠ ۲۰٠٠٠
٥٠×٤٠ ۴۲۰۰۰ ۲۱٠٠٠
٦٠×٤٠ ۴۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٨٠×٤٠ ۴۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰
٩٠×٤٠ ۵۵٠٠٠ ۳۴٠٠٠
٥٠×٥٠ ۴۳۰۰۰ ۲۷۰۰۰
٦٠×٥٠ ۴۷٠٠٠ ۲۷۵۰۰
٧٠×٥٠ ۵۰۰۰۰ ۳۰۵۰۰
٨٠×٥٠ ۶۱۰۰۰ ۳۲۰۰۰
١٠٠×٥٠ ۷۴٠٠٠ ۵۰۰۰۰
٩٠×٦٠ ۸۴٠٠٠ ۴۹٠٠٠
١٢٠×٦٠ ۱۱۸۰۰۰ ۶۴۰٠٠
١٠٠×٧٠ ۹۵٠٠٠ ۵۸٠٠٠
٧٦×٧٦ ۹۳۰۰۰ ۶۸۰٠٠
١٢٠×٧٦ ۱۶۵۰۰۰ ۹۸۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۱۸۵٠٠٠ ۱۲۵۰٠٠
٢٠٠×٧٦ ۲۶۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ١۹۵٠٠٠ ۱۵۰۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۲۷٠٠٠٠ ۱۹۴۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۳۳۰۰۰۰ ۲۳٠٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ۳۹۰۰۰۰ ۲۸٠٠٠٠
١٥٠×١١٠ ۳۹۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰
٢٠٠×١١٠ ۵۰۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

داخلی٧