(چاپ عکس روی شاسی (فوری

مجموعه عکس اَپ با دارا بودن خط تولید MDF های مخصوص تخته شاسی و همچنین چسب های وارداتی paradise و نوار pvc، تامین کننده بیش از٧٠ درصد تخته شاسی های خام موجود در بازار کشور و همچنین واحد نمونه صادرات این محصول در کشور میباشد. تمامی مراحل تولید، چاپ و شاسی تصاویر را با حذف واسطه وبهترین کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام میرساند.همچنین تخته شاسی ها نیز دارای ضمانت طلایی عکس اَپ وارسال به تمامی نقاط کشور میباشد.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی در سال 97 به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

سفارش بالای یک میلیون تومان به قیمت عمده محاسبه میشود.

 

لیست قیمت چاپ شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) چاپ جزئی چاپ عمده
١٠×١٠ ۴۵۰۰ ۲۲۰۰
١٥×١٠ ۴۷۰۰ ۲۸۰۰
١٨×١٣ ۷۵۰۰ ۴۴۰۰
٢٠×١٥ ۱۰۰۰۰ ۶۰۰۰
٢٠×٢٠ ۱۵۰۰۰ ۸۷۰۰
٣٠×١٥ ۱۵۰۰۰ ۸۲۰۰
٢٥×٢٠ ۱۷۰۰۰ ۹۶۰۰
٣٠×٢٠ ۱۹۰۰۰ ۱۱۰۰۰
٤٠×٢٠ ۲۷۰۰۰ ۱۴۲۰۰
٣٠×٢٤ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
٥٠×٢٥ ۳۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰
٣٠×٣٠ ۲۹۰۰۰ ۱۶۱۰۰
٤٠×٣٠ ۳۱۰۰۰ ۱۸۷۰۰
٤٥×٣٠ ۳۴۰۰۰ ۲۰۷۰۰
٥٠×٣٠ ۳۹۵۰۰ ۲۳۰۰۰
٦٠×٣٠ ۴۴۰۰۰ ۲۸۵۰۰
٧٠×٣٠ ۵۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰
٨٠×٣٠ ۵۹۰۰۰ ۳۶۰۰۰
٩٠×٣٠ ۶۹۰۰۰ ۴۰۰۰۰
٧٠×٣٥ ۷۴۰۰۰ ۳۹۰۰۰
٤٠×٤٠ ۵۸۰۰۰ ۳۲۲۰۰
٥٠×٤٠ ۶۲۰۰۰ ۳۶۵۰۰
٦٠×٤٠ ۶۵۰۰۰ ۴۳۰۰۰
٨٠×٤٠ ۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
٩٠×٤٠ ۹۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰
٥٠×٥٠ ۷۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰
٦٠×٥٠ ۷۳۰۰۰ ۴۸۰۰۰
٧٠×٥٠ ۷۹۰۰۰ ۵۵۰۰۰
٨٠×٥٠ ۹۳۰۰۰ ۵۸۰۰۰
١٠٠×٥٠ ۱۱۹۰۰۰ ۷۱٠٠٠
٩٠×٦٠ ۱۳۷۰۰۰ ۹۲۰۰۰
١٢٠×٦٠ ۱۸۷۰۰۰ ۹۶۰۰۰
١٠٠×٧٠ ۱۵۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰
٧٦×٧٦ ۱۴۵۰۰۰ ۹٠٠٠٠
١٢٠×٧٦ ۲۲۵۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۲۵۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
٢٠٠×٧٦ ۳۳۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ۳۰۰۰۰۰ ۱۹٠۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۳۷۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۴۵۰۰۰۰ ۲۷٠٠٠٠
٢٠٠×١٠٠ ۵۲۰۰۰۰ ۳۲۵٠٠٠
١٥٠×١١٠ ۵۰۰۰۰۰ ۳۲۵٠٠٠
٢٠٠×١١٠ ۶۰۰۰۰۰ ۳۹٠٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت چاپ آلبوم لیست قیمت چاپ و شاسی لیست قیمت انواع چاپ عکس

 

 

 

 

 

زمانبندی ثبت سفارش و ارسال

 

سایز های کوچک(تا٣٠×٢٠) 

زمان سفارش:تا ٤ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

سایز های بزرگ(٣٠× به بالا٢٠) 

زمان سفارش:تا ٢ عصر

زمان ارسال:همان روز

 

 

آلبوم دیجیتال و فتوبوک

زمان سفارش:تا ٢ عصر

بین ٥ الی ٧ روز کاری

 

 

 

٠٢١٤٤٤٤٤٤١٥

٠٢١٤٤٤٧٩٨٩٤

٠٢١٤٤٤٧٩٩٠٥

داخلی٧