قانون یک سوم چیست؟

قانون یک سوم گرید یا شبکه ای است که یک مستطیل را به ۹ قسمت مساوی تقسیم می کند. مثل تصویر زیر.

 

این قانون راهنمایی برای یک ترکیب بندی موفق در عکاسی است و پیشنهاد می کند که موضوع عکس را در امتداد یکی از این چهار خط یا روی یکی از این چهار نقطه تقاطع قرار دهیم.

بعضی از موضوعات عکس ها کاملا واضح هستند و به راحتی می توانیم قانون یک سوم را روی آن ها پیاده کنیم. به عنوان مثال هنگام عکس گرفتن از یک پرنده به کار بردن قانون یک سوم روی آن ها کار آسانی است.

گاهی اوقات موضوع عکس به قدری بزرگ است که نمی توان آن را روی یکی از خطوط قرار داد. این مشکل معمولا در عکاسی از منظره یا عکاسی از معماری ها بوجود می آید. چون موضوع عکس ها بزرگ هستند.

 

 

اکنون به همان عکس همراه با شبکه (گرید) قانون یک سوم نگاهی بیندازید:
 


همانطور که می بینید تصویر کوه در در نقطه تلاقی یک سوم بالای شبکه خطوط قرار گرفته است. اما به دلیل بزرگی موضوع عکس کمی بالاتر و پایین تر از آن نقطه گسترش یافته. در واقع خط یک سوم بالای تصویر همه خطوط از بالا تا مرکز تصویر را از وسط قطع می کند. بنابراین اگر موضوع عکس تنها روی بخشی از این خطوط قرار بگیرد تصور می کنید که قانون یک سوم در آن رعایت شده است.

 

استثناء ها

در این قانون یک سری استثنائات هم وجود دارد. گاهی اوقات می خواهید به سبکی عکس بگیرید که شامل قانون یک سوم نمی شود. هیچ مشکلی وجود ندارد شما به عنوان یک عکاس می توانید حرف آخر را در عکاسی بزنید. پس اگر عکس به روش متفاوت زیباتر می شود می توانید بدون هیچ نگرانی قانون شکنی کنید.